5 năm tới, Tp.HCM cần hơn 2.000ha đất để phát triển nhà ở

0
25

Gần đây, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt dự án triển khai các chương trình phát triển nhà ở cho người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 20-2030.

</p> <p>Theo báo cáo, dân số thành phố đã tăng thêm 1.845.261 người trong 10 năm qua. Diện tích nhà ở trung bình tăng từ 16,6m2 / người năm 2009 lên 20,1m2 năm 2002. Đến năm 2030, sẽ có hơn 11 triệu người. </p> <p>Dự án này rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của mọi người trong 10 năm tới. Đến năm 2020-2030, dự báo nhu cầu nhà ở của thành phố là 149,4 triệu m2. Tại bất kỳ thời điểm nào, tầng 2020-2025 sẽ là 81,4 triệu m2, và tầng 2020-2030 sẽ là 68 triệu m2. </p> <p>Như<b> Tại các thành phố, 2020-2025 sẽ được thêm vào bãi rác 2, 2.003 ha và 2.372 ha vào năm 2026 đến 2030. </b><b> </b></p> <p>Trong tương lai gần, trong 5 năm tới (từ nay đến năm 2025), dự thảo sẽ cung cấp một số giải pháp cho từng nhóm sản phẩm. Lập kế hoạch, phê duyệt hoặc đồng ý với bảng cân đối 1/50000 với một ngôi nhà thương mại đòi hỏi phải giải quyết các vấn đề cho các nhà đầu tư. </p> <p>Điều quan trọng là phát triển các sự kiện đầu tư đầu tư xây dựng cho nhà ở xã hội, đặc biệt là sử dụng vốn ngân sách bên ngoài </p> <p>Nhà riêng do người dân xây dựng phải cho phép mọi người đầu tư xây dựng năng lực và năng lực của họ. </p> <p>Thành phố cần phát triển một chiến lược độc đáo khuyến khích đầu tư đầu tư vào chuyển nhượng bất động sản để thay thế các căn hộ cũ. Khu vực Trung tâm hiện tại (Quận 1 và Quận 3) hạn chế đầu tư vào phát triển nhà ở bằng cách giao cải tạo mới và xây dựng mới thay thế căn hộ trước năm 1975. 2025 Nếu không có quy hoạch cơ sở hạ tầng thích hợp. </p> <p>11 quận nội thành (Quận 4, 5, 6, 8, 10, 11, Tan Bin, Tan Fu, Huehuman, Gopah và Bena Tah) tập trung vào việc hiện đại hóa và hiện đại hóa các khu đô thị. Đối với các quận 4, 5, 6 và 11, Quận Hạt Fahuan đã bị ngăn cản áp dụng chính sách thực hiện các dự án đầu tư nhà ở mới. </p> <p>Woredas 8, 10, Bin Tah, Tan Bin, Tan Fu và Go Vap đã kêu gọi đầu tư vào các dự án nhà ở. Sự phát triển của 6 quận nội thành (2, 7, 9, 12, Tu và Beh Ti) sẽ ưu tiên xây dựng nhà ở mới và căn hộ trên cao trong môi trường giao thông công cộng chính. Theo tuyến 1 </p> <p>Năm quận ngoại thành (Ku Chi, Hok Moon, Bin Chen, Naha B và Kayo Ji) ưu tiên phát triển nhà ở tại các thành phố, khu vực nông thôn và khu du lịch. Trung tâm điều dưỡng, trung tâm thành phố mới, địa điểm thành phố vệ tinh. </p> </div> </div> <footer> <!-- post pagination --> <!-- review --> <div class="td-post-source-tags"> <!-- source via --> <!-- tags --> </div> <div class="td-post-sharing-bottom"><div class="td-post-sharing-classic"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://thobsonstudio.com/5-nam-toi-tp-hcm-can-hon-2-000ha-dat-de-phat-trien-nha-o/&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></div><div id="td_social_sharing_article_bottom" class="td-post-sharing td-ps-bg td-ps-notext td-post-sharing-style1 "><div class="td-post-sharing-visible"><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fthobsonstudio.com%2F5-nam-toi-tp-hcm-can-hon-2-000ha-dat-de-phat-trien-nha-o%2F"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-facebook"></i></div> <div class="td-social-but-text">Facebook</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=5+n%C4%83m+t%E1%BB%9Bi%2C+Tp.HCM+c%E1%BA%A7n+h%C6%A1n+2.000ha+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BB%83+ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+nh%C3%A0+%E1%BB%9F&url=https%3A%2F%2Fthobsonstudio.com%2F5-nam-toi-tp-hcm-can-hon-2-000ha-dat-de-phat-trien-nha-o%2F&via=thobsonstudio"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-twitter"></i></div> <div class="td-social-but-text">Twitter</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://thobsonstudio.com/5-nam-toi-tp-hcm-can-hon-2-000ha-dat-de-phat-trien-nha-o/&media=https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/p2catjs-15889050682581048906854-crop-1588905103711797054234.jpg&description=5+n%C4%83m+t%E1%BB%9Bi%2C+Tp.HCM+c%E1%BA%A7n+h%C6%A1n+2.000ha+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BB%83+ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+nh%C3%A0+%E1%BB%9F"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-pinterest"></i></div> <div class="td-social-but-text">Pinterest</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=5+n%C4%83m+t%E1%BB%9Bi%2C+Tp.HCM+c%E1%BA%A7n+h%C6%A1n+2.000ha+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BB%83+ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+nh%C3%A0+%E1%BB%9F %0A%0A https://thobsonstudio.com/5-nam-toi-tp-hcm-can-hon-2-000ha-dat-de-phat-trien-nha-o/"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-whatsapp"></i></div> <div class="td-social-but-text">WhatsApp</div> </a></div><div class="td-social-sharing-hidden"><ul class="td-pulldown-filter-list"></ul><a class="td-social-sharing-button td-social-handler td-social-expand-tabs" href="#" data-block-uid="td_social_sharing_article_bottom"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-plus td-social-expand-tabs-icon"></i></div> </a></div></div></div> <!-- next prev --><div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://thobsonstudio.com/chuyen-giao-gan-124-ty-dong-quy-bao-tri-toa-2b-vinata-towers/">Chuyển giao gần 12,4 tỷ đồng Quỹ bảo trì tòa 2B Vinata Towers</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://thobsonstudio.com/6-du-an-chung-cu-gia-duoi-18-trieu-dong-m2-nam-o-dau/">6 dự án chung cư giá dưới 18 triệu đồng/m2 nằm ở đâu?</a></div></div></div> <!-- author box --><div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://thobsonstudio.com/author/admin/">admin</a></span></div> <!-- meta --><span class="td-page-meta" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="admin"></span><meta itemprop="datePublished" content="2020-05-08T13:00:00+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2020-05-08T13:00:00+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://thobsonstudio.com/5-nam-toi-tp-hcm-can-hon-2-000ha-dat-de-phat-trien-nha-o/"/><span class="td-page-meta" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span class="td-page-meta" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/business_logo.png"></span><meta itemprop="name" content="thobsonstudio"></span><meta itemprop="headline " content="5 năm tới, Tp.HCM cần hơn 2.000ha đất để phát triển nhà ở"><span class="td-page-meta" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/p2catjs-15889050682581048906854-crop-1588905103711797054234.jpg"><meta itemprop="width" content="600"><meta itemprop="height" content="315"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_14_5f2f148bc56db_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_11" data-td-block-uid="td_uid_14_5f2f148bc56db" ><script>var block_td_uid_14_5f2f148bc56db = new tdBlock(); block_td_uid_14_5f2f148bc56db.id = "td_uid_14_5f2f148bc56db"; block_td_uid_14_5f2f148bc56db.atts = '{"limit":3,"ajax_pagination":"next_prev","live_filter":"cur_post_same_categories","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","class":"td_uid_14_5f2f148bc56db_rand","td_column_number":3,"live_filter_cur_post_id":225,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":"","header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","td_ajax_preloading":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","el_class":"","color_preset":"","border_top":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_14_5f2f148bc56db_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_14_5f2f148bc56db_rand_style"}'; block_td_uid_14_5f2f148bc56db.td_column_number = "3"; block_td_uid_14_5f2f148bc56db.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_14_5f2f148bc56db.post_count = "3"; block_td_uid_14_5f2f148bc56db.found_posts = "337"; block_td_uid_14_5f2f148bc56db.header_color = ""; block_td_uid_14_5f2f148bc56db.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_14_5f2f148bc56db.max_num_pages = "113"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_14_5f2f148bc56db); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_15_5f2f148bc6bf2" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_14_5f2f148bc56db" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_16_5f2f148bc6bfe" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_14_5f2f148bc56db" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_14_5f2f148bc56db class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td-meta-info-hide td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/tp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/congvien239-15903696711961314074711-crop-1590369698024264785047-218x150.jpg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/congvien239-15903696711961314074711-crop-1590369698024264785047-218x150.jpg 218w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/congvien239-15903696711961314074711-crop-1590369698024264785047-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030" /></a></div> <a href="https://thobsonstudio.com/category/tin-tuc/" class="td-post-category">TIN TỨC</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/tp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030/" rel="bookmark" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030">Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td-meta-info-hide td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tap-doan-flc-tai-tro-quy-hoach-khu-do-thi-1500-o-tp-rach-gia1590325798-218x150.jpg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tap-doan-flc-tai-tro-quy-hoach-khu-do-thi-1500-o-tp-rach-gia1590325798-218x150.jpg 218w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tap-doan-flc-tai-tro-quy-hoach-khu-do-thi-1500-o-tp-rach-gia1590325798-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="." title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp" /></a></div> <a href="https://thobsonstudio.com/category/tin-tuc/" class="td-post-category">TIN TỨC</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp">Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td-meta-info-hide td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/nha-thue-tp-hcm-giam-gia-2-3-trieu-dong-thang/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/1428_9.jpgrandTime1590379716-218x150.jpeg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/1428_9.jpgrandTime1590379716-218x150.jpeg 218w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/1428_9.jpgrandTime1590379716-100x70.jpeg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng" /></a></div> <a href="https://thobsonstudio.com/category/tin-tuc/" class="td-post-category">TIN TỨC</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/nha-thue-tp-hcm-giam-gia-2-3-trieu-dong-thang/" rel="bookmark" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng">Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_14_5f2f148bc56db" data-td_block_id="td_uid_14_5f2f148bc56db"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_14_5f2f148bc56db" data-td_block_id="td_uid_14_5f2f148bc56db"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar td_uid_17_5f2f148bc8e67_rand td_block_template_11"> <style> /* custom css */ .td_uid_17_5f2f148bc8e67_rand.td-a-rec-img { text-align: left; } .td_uid_17_5f2f148bc8e67_rand.td-a-rec-img img { margin: 0 auto 0 0; } </style><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#" target="_blank"><img src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/sidebar.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_social_counter td_block_widget td_uid_18_5f2f148bc9510_rand td-social-style8 td-social-boxed td-social-font-icons td-pb-border-top td_block_template_11"><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Get in touch</span></h4></div><div class="td-social-list"><div class="td_social_type td-pb-margin-side td_social_instagram"><div class="td-social-box"><div class="td-sp td-sp-instagram"></div><span class="td_social_info td_social_info_counter">2,684</span><span class="td_social_info td_social_info_name">Followers</span><span class="td_social_button"><a href="https://instagram.com/tagDiv#" >Follow</a></span></div></div><div class="td_social_type td-pb-margin-side td_social_twitter"><div class="td-social-box"><div class="td-sp td-sp-twitter"></div><span class="td_social_info td_social_info_counter">2,284</span><span class="td_social_info td_social_info_name">Followers</span><span class="td_social_button"><a href="https://twitter.com/tagDivofficial" >Follow</a></span></div></div></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_9 td_block_widget td_uid_19_5f2f148bca1aa_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_11 td-column-1 td_block_padding td_block_bot_line" data-td-block-uid="td_uid_19_5f2f148bca1aa" ><script>var block_td_uid_19_5f2f148bca1aa = new tdBlock(); block_td_uid_19_5f2f148bca1aa.id = "td_uid_19_5f2f148bca1aa"; block_td_uid_19_5f2f148bca1aa.atts = '{"sort":"random_posts","custom_title":"Recent Posts","ajax_pagination":"next_prev","class":"td_block_widget td_uid_19_5f2f148bca1aa_rand","separator":"","custom_url":"","block_template_id":"","m8_tl":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","limit":"5","offset":"","show_modified_date":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m8f_title_font_header":"","m8f_title_font_title":"Article title","m8f_title_font_settings":"","m8f_title_font_family":"","m8f_title_font_size":"","m8f_title_font_line_height":"","m8f_title_font_style":"","m8f_title_font_weight":"","m8f_title_font_transform":"","m8f_title_font_spacing":"","m8f_title_":"","m8f_cat_font_title":"Article category tag","m8f_cat_font_settings":"","m8f_cat_font_family":"","m8f_cat_font_size":"","m8f_cat_font_line_height":"","m8f_cat_font_style":"","m8f_cat_font_weight":"","m8f_cat_font_transform":"","m8f_cat_font_spacing":"","m8f_cat_":"","m8f_meta_font_title":"Article meta info","m8f_meta_font_settings":"","m8f_meta_font_family":"","m8f_meta_font_size":"","m8f_meta_font_line_height":"","m8f_meta_font_style":"","m8f_meta_font_weight":"","m8f_meta_font_transform":"","m8f_meta_font_spacing":"","m8f_meta_":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","tdc_css_class":"td_uid_19_5f2f148bca1aa_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_19_5f2f148bca1aa_rand_style"}'; block_td_uid_19_5f2f148bca1aa.td_column_number = "1"; block_td_uid_19_5f2f148bca1aa.block_type = "td_block_9"; block_td_uid_19_5f2f148bca1aa.post_count = "5"; block_td_uid_19_5f2f148bca1aa.found_posts = "414"; block_td_uid_19_5f2f148bca1aa.header_color = ""; block_td_uid_19_5f2f148bca1aa.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_19_5f2f148bca1aa.max_num_pages = "83"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_19_5f2f148bca1aa); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Recent Posts</span></h4></div><div id=td_uid_19_5f2f148bca1aa class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/khi-su-khung-hoang-ve-kinh-te-bi-anh-huong-boi-dich-benh-dau-la-kenh-dau-tu-sinh-loi-ben-vung/" rel="bookmark" title="Khi sự khủng hoảng về kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đâu là kênh đầu tư sinh lời bền vững?">Khi sự khủng hoảng về kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đâu...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/ai-ky-cac-quyet-dinh-dieu-chinh-uu-ai-chu-dau-tu/" rel="bookmark" title="Ai ký các Quyết định điều chỉnh ưu ái chủ đầu tư?">Ai ký các Quyết định điều chỉnh ưu ái chủ đầu tư?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/ngu-dong-den-bao-gio/" rel="bookmark" title="“Ngủ đông đến bao giờ?">“Ngủ đông đến bao giờ?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/bien-du-an-y-te-thanh-sieu-thi/" rel="bookmark" title="Biến dự án Y tế thành… siêu thị">Biến dự án Y tế thành… siêu thị</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/hoang-huy-dau-tu-1-500-ty-dong-xay-dung-toa-nha-hon-hop-cao-37-tang-tai-hai-phong/" rel="bookmark" title="Hoàng Huy đầu tư 1.500 tỷ đồng xây dựng tòa nhà hỗn hợp cao 37 tầng tại Hải Phòng">Hoàng Huy đầu tư 1.500 tỷ đồng xây dựng tòa nhà hỗn hợp cao...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_19_5f2f148bca1aa" data-td_block_id="td_uid_19_5f2f148bca1aa"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_19_5f2f148bca1aa" data-td_block_id="td_uid_19_5f2f148bca1aa"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_20_5f2f148bcd2e6_rand td-pb-border-top td_block_template_11 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_20_5f2f148bcd2e6" ><script>var block_td_uid_20_5f2f148bcd2e6 = new tdBlock(); block_td_uid_20_5f2f148bcd2e6.id = "td_uid_20_5f2f148bcd2e6"; block_td_uid_20_5f2f148bcd2e6.atts = '{"custom_title":"Most Popular","class":"td_block_widget td_uid_20_5f2f148bcd2e6_rand","separator":"","custom_url":"","block_template_id":"","m16_tl":"","m16_el":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","sort":"","limit":"5","offset":"","show_modified_date":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m16f_title_font_header":"","m16f_title_font_title":"Article title","m16f_title_font_settings":"","m16f_title_font_family":"","m16f_title_font_size":"","m16f_title_font_line_height":"","m16f_title_font_style":"","m16f_title_font_weight":"","m16f_title_font_transform":"","m16f_title_font_spacing":"","m16f_title_":"","m16f_cat_font_title":"Article category tag","m16f_cat_font_settings":"","m16f_cat_font_family":"","m16f_cat_font_size":"","m16f_cat_font_line_height":"","m16f_cat_font_style":"","m16f_cat_font_weight":"","m16f_cat_font_transform":"","m16f_cat_font_spacing":"","m16f_cat_":"","m16f_meta_font_title":"Article meta info","m16f_meta_font_settings":"","m16f_meta_font_family":"","m16f_meta_font_size":"","m16f_meta_font_line_height":"","m16f_meta_font_style":"","m16f_meta_font_weight":"","m16f_meta_font_transform":"","m16f_meta_font_spacing":"","m16f_meta_":"","m16f_ex_font_title":"Article excerpt","m16f_ex_font_settings":"","m16f_ex_font_family":"","m16f_ex_font_size":"","m16f_ex_font_line_height":"","m16f_ex_font_style":"","m16f_ex_font_weight":"","m16f_ex_font_transform":"","m16f_ex_font_spacing":"","m16f_ex_":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","tdc_css_class":"td_uid_20_5f2f148bcd2e6_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_20_5f2f148bcd2e6_rand_style"}'; block_td_uid_20_5f2f148bcd2e6.td_column_number = "1"; block_td_uid_20_5f2f148bcd2e6.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_20_5f2f148bcd2e6.post_count = "5"; block_td_uid_20_5f2f148bcd2e6.found_posts = "414"; block_td_uid_20_5f2f148bcd2e6.header_color = ""; block_td_uid_20_5f2f148bcd2e6.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_20_5f2f148bcd2e6.max_num_pages = "83"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_20_5f2f148bcd2e6); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Most Popular</span></h4></div><div id=td_uid_20_5f2f148bcd2e6 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/tp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/congvien239-15903696711961314074711-crop-1590369698024264785047-150x150.jpg" alt="" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/tp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030/" rel="bookmark" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030">Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> <div class="td-excerpt"> </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tap-doan-flc-tai-tro-quy-hoach-khu-do-thi-1500-o-tp-rach-gia1590325798-150x150.jpg" alt="." title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp">Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> <div class="td-excerpt"> KYYAN Jiang: Quy hoạch: Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới, quận Vinnie Hip Hội đồng thành phố Rhya Jiao (Kee Jiang) khuyên... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/nha-thue-tp-hcm-giam-gia-2-3-trieu-dong-thang/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/1428_9.jpgrandTime1590379716-150x150.jpeg" alt="" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/nha-thue-tp-hcm-giam-gia-2-3-trieu-dong-thang/" rel="bookmark" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng">Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> <div class="td-excerpt"> </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/tu-van-thiet-ke-kien-truc-nha-o-theo-phong-thuy-va-theo-tuoi/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tu-van-thiet-ke-kien-truc-nha-o-theo-phong-thuy-va-theo-tuoi1590291343-150x150.jpg" alt="" title="Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/tu-van-thiet-ke-kien-truc-nha-o-theo-phong-thuy-va-theo-tuoi/" rel="bookmark" title="Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi">Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> <div class="td-excerpt"> Tùy thuộc vào kế hoạch ngữ pháp trên mặt đất, chúng ta có thể xác định ưu và nhược điểm. Chọn cửa chính, khu... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/dat-vang-san-golf-phan-thiet-duoc-tinh-gia-beo-ra-sao-2/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Đất ‘vàng’ sân golf Phan Thiết được tính giá bèo ra sao?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/photo1590283169707-1590283170234-crop-15902832009591708832524-150x150.jpg" alt="" title="Đất ‘vàng’ sân golf Phan Thiết được tính giá bèo ra sao?" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/dat-vang-san-golf-phan-thiet-duoc-tinh-gia-beo-ra-sao-2/" rel="bookmark" title="Đất ‘vàng’ sân golf Phan Thiết được tính giá bèo ra sao?">Đất ‘vàng’ sân golf Phan Thiết được tính giá bèo ra sao?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> <div class="td-excerpt"> </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-footer-container td-container-wrap td-footer-template-3 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://thobsonstudio.com/"><img class="td-retina-data" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/business_logo.png" data-retina="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/business_logo_retina.png" alt="" title="" width="" /></a></div><div class="footer-text-wrap">Newspaper is your news, entertainment, music & fashion website. We provide you with the latest news and videos straight from the entertainment industry.<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:contact@yoursite.com">contact@yoursite.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Linkedin"> <i class="td-icon-font td-icon-linkedin"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="RSS"> <i class="td-icon-font td-icon-rss"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Yahoo"> <i class="td-icon-font td-icon-yahoo"></i> </a> </span></div></div> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_22_5f2f148bd308a_rand td-pb-border-top td_block_template_11 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_22_5f2f148bd308a" ><script>var block_td_uid_22_5f2f148bd308a = new tdBlock(); block_td_uid_22_5f2f148bd308a.id = "td_uid_22_5f2f148bd308a"; block_td_uid_22_5f2f148bd308a.atts = '{"sort":"random_posts","custom_title":"Most Viewed","limit":"3","class":"td_block_widget td_uid_22_5f2f148bd308a_rand","separator":"","custom_url":"","block_template_id":"","m6_tl":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","offset":"","show_modified_date":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m6f_title_font_header":"","m6f_title_font_title":"Article title","m6f_title_font_settings":"","m6f_title_font_family":"","m6f_title_font_size":"","m6f_title_font_line_height":"","m6f_title_font_style":"","m6f_title_font_weight":"","m6f_title_font_transform":"","m6f_title_font_spacing":"","m6f_title_":"","m6f_cat_font_title":"Article category tag","m6f_cat_font_settings":"","m6f_cat_font_family":"","m6f_cat_font_size":"","m6f_cat_font_line_height":"","m6f_cat_font_style":"","m6f_cat_font_weight":"","m6f_cat_font_transform":"","m6f_cat_font_spacing":"","m6f_cat_":"","m6f_meta_font_title":"Article meta info","m6f_meta_font_settings":"","m6f_meta_font_family":"","m6f_meta_font_size":"","m6f_meta_font_line_height":"","m6f_meta_font_style":"","m6f_meta_font_weight":"","m6f_meta_font_transform":"","m6f_meta_font_spacing":"","m6f_meta_":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","tdc_css_class":"td_uid_22_5f2f148bd308a_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_22_5f2f148bd308a_rand_style"}'; block_td_uid_22_5f2f148bd308a.td_column_number = "1"; block_td_uid_22_5f2f148bd308a.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_22_5f2f148bd308a.post_count = "3"; block_td_uid_22_5f2f148bd308a.found_posts = "414"; block_td_uid_22_5f2f148bd308a.header_color = ""; block_td_uid_22_5f2f148bd308a.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_22_5f2f148bd308a.max_num_pages = "138"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_22_5f2f148bd308a); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Most Viewed</span></h4></div><div id=td_uid_22_5f2f148bd308a class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/chuyen-gia-mo-xe-nguyen-nhan-khien-chung-cu-binh-dan-khan-hiem/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Chuyên gia “mổ xẻ” nguyên nhân khiến chung cư bình dân khan hiếm?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/3016_5.jpgrandTime1589632025-100x70.jpeg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/3016_5.jpgrandTime1589632025-100x70.jpeg 100w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/3016_5.jpgrandTime1589632025-218x150.jpeg 218w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/3016_5.jpgrandTime1589632025-534x371.jpeg 534w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chuyên gia “mổ xẻ” nguyên nhân khiến chung cư bình dân khan hiếm?" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/chuyen-gia-mo-xe-nguyen-nhan-khien-chung-cu-binh-dan-khan-hiem/" rel="bookmark" title="Chuyên gia “mổ xẻ” nguyên nhân khiến chung cư bình dân khan hiếm?">Chuyên gia “mổ xẻ” nguyên nhân khiến chung cư bình dân...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/tiet-lo-ve-downtown-phon-hoa-sap-xuat-hien-trong-vinhomes-smart-city/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Tiết lộ về “downtown” phồn hoa sắp xuất hiện trong Vinhomes Smart City"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-photo-1-15888356681491780815415-0-0-318-509-crop-1588835740891-637244659978103750-100x70.jpg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-photo-1-15888356681491780815415-0-0-318-509-crop-1588835740891-637244659978103750-100x70.jpg 100w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-photo-1-15888356681491780815415-0-0-318-509-crop-1588835740891-637244659978103750-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tiết lộ về “downtown” phồn hoa sắp xuất hiện trong Vinhomes Smart City" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/tiet-lo-ve-downtown-phon-hoa-sap-xuat-hien-trong-vinhomes-smart-city/" rel="bookmark" title="Tiết lộ về “downtown” phồn hoa sắp xuất hiện trong Vinhomes Smart City">Tiết lộ về “downtown” phồn hoa sắp xuất hiện trong Vinhomes...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/ba-ria-vung-tau-de-xuat-thu-hoi-2-du-an-bat-dong-san/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Bà Rịa – Vũng Tàu đề xuất thu hồi 2 dự án bất động sản"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/5455_image003.jpgrandTime1589803247-100x70.jpeg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/5455_image003.jpgrandTime1589803247-100x70.jpeg 100w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/5455_image003.jpgrandTime1589803247-218x150.jpeg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bà Rịa – Vũng Tàu đề xuất thu hồi 2 dự án bất động sản" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/ba-ria-vung-tau-de-xuat-thu-hoi-2-du-an-bat-dong-san/" rel="bookmark" title="Bà Rịa – Vũng Tàu đề xuất thu hồi 2 dự án bất động sản">Bà Rịa – Vũng Tàu đề xuất thu hồi 2 dự...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_10 td_block_widget td_uid_23_5f2f148bda909_rand td-pb-border-top td_block_template_11 td-column-1 td_block_padding td_block_bot_line" data-td-block-uid="td_uid_23_5f2f148bda909" ><script>var block_td_uid_23_5f2f148bda909 = new tdBlock(); block_td_uid_23_5f2f148bda909.id = "td_uid_23_5f2f148bda909"; block_td_uid_23_5f2f148bda909.atts = '{"custom_title":"Trending Now","limit":"3","class":"td_block_widget td_uid_23_5f2f148bda909_rand","separator":"","custom_url":"","block_template_id":"","m9_tl":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","sort":"","offset":"","show_modified_date":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m9f_title_font_header":"","m9f_title_font_title":"Article title","m9f_title_font_settings":"","m9f_title_font_family":"","m9f_title_font_size":"","m9f_title_font_line_height":"","m9f_title_font_style":"","m9f_title_font_weight":"","m9f_title_font_transform":"","m9f_title_font_spacing":"","m9f_title_":"","m9f_cat_font_title":"Article category tag","m9f_cat_font_settings":"","m9f_cat_font_family":"","m9f_cat_font_size":"","m9f_cat_font_line_height":"","m9f_cat_font_style":"","m9f_cat_font_weight":"","m9f_cat_font_transform":"","m9f_cat_font_spacing":"","m9f_cat_":"","m9f_meta_font_title":"Article meta info","m9f_meta_font_settings":"","m9f_meta_font_family":"","m9f_meta_font_size":"","m9f_meta_font_line_height":"","m9f_meta_font_style":"","m9f_meta_font_weight":"","m9f_meta_font_transform":"","m9f_meta_font_spacing":"","m9f_meta_":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","tdc_css_class":"td_uid_23_5f2f148bda909_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_23_5f2f148bda909_rand_style"}'; block_td_uid_23_5f2f148bda909.td_column_number = "1"; block_td_uid_23_5f2f148bda909.block_type = "td_block_10"; block_td_uid_23_5f2f148bda909.post_count = "3"; block_td_uid_23_5f2f148bda909.found_posts = "414"; block_td_uid_23_5f2f148bda909.header_color = ""; block_td_uid_23_5f2f148bda909.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_23_5f2f148bda909.max_num_pages = "138"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_23_5f2f148bda909); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Trending Now</span></h4></div><div id=td_uid_23_5f2f148bda909 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_9 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/tp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030/" rel="bookmark" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030">Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_9 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp">Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_9 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/nha-thue-tp-hcm-giam-gia-2-3-trieu-dong-thang/" rel="bookmark" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng">Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-52" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-52"><a href="#">About Us</a></li> <li id="menu-item-53" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page td-menu-item td-normal-menu menu-item-53"><a href="https://thobsonstudio.com/contact/">Contact</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Copyright 2017 - Newspaper by TagDiv </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2019 Version: 9.7.4 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5f2f148be0ab3 --> <script type="text/javascript">jQuery().ready( function() { if (typeof tdsDateFormat !== 'undefined') { // php time() equivalent - js deals in milliseconds and php in seconds var tdBusinessDateTimestamp = Math.floor(new Date().getTime() / 1000); // replace the date var tdBusinessTodayDate = td_date_i18n(tdsDateFormat, tdBusinessDateTimestamp); jQuery('.td-business-demo-js-date-today').text(tdBusinessTodayDate); } });</script><script type='text/javascript' src='https://thobsonstudio.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.8.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://thobsonstudio.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_posts_autoload.min.js?ver=388b2d8ea1192f4a22a4fef9c5911ef0'></script> <script type='text/javascript' src='https://thobsonstudio.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=9.7.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://thobsonstudio.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_files_for_front.min.js?ver=388b2d8ea1192f4a22a4fef9c5911ef0'></script> <script type='text/javascript' src='https://thobsonstudio.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.4.2'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> </script> </body> </html> <!-- Page generated by LiteSpeed Cache 3.1 on 2020-08-08 21:09:31 -->