ĐHCĐ Văn Phú – Invest: Chủ tịch Tô Như Toàn mừng vì công ty vẫn tăng trưởng trong dịch Covid-19, năm 2020 sẽ đẩy mạnh đầu tư vào Cần Thơ, Huế, Bắc Ninh, Hải Phòng

0
20

có thể có thể Ngày 15 tháng 5 năm 2020 tại Hawaii, Va. – Đầu tư Cổ phiếu Đầu tư Chung (HOSE: VPI) Cung cấp cho các cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh vào năm 2020, kết quả kinh doanh, phí thanh toán và các nội dung quan trọng khác liên quan đến chiến lược đầu tư và kế hoạch phát triển dự án mới

Theo đó Vào năm 2019 Thuế VIP ước tính khoảng 511 tỷ NHD. Đến, lãi gộp, năm Nó tăng 20% ​​so với năm 2018. có thể Nó tăng 33 phần trăm so với năm 2018. có thể Vào cuối năm 2019, tiền và các khoản tương đương tiền đã được cải thiện đáng kể. Nó đã đạt 651 tỷ đồng, gấp 7 lần so với kết thúc của 1-100. Đó là, cổ phần của cổ phiếu dự kiến ​​sẽ làm cho quý thứ ba của nó.

Phát biểu tại hội nghị, ông Chong Chang – Giám đốc điều hành của Van Fu, cho biết trong một tuyên bố rằng ông muốn thấy công ty đi trước. VIP 2019 trong việc phát triển các bãi chôn lấp. Ông nói rằng sự thay đổi đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn. Các thành phố lớn trên cả nước, như Hà Nội, Kang To, Tue to Hua, Hai Feng, Buck Nin, Qing Nin, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại hội cổ đông Van Fu - Đầu tư: Chủ tịch Leah Tong hài lòng rằng công ty vẫn đang phát triển trong đại dịch V-19, đến năm 2020 tại Cần Thơ, Huế, Bắc Ninh, Hải Phòng - Ảnh 1.

Nguồn: Tài liệu cổ đông thường niên của VIP (Lớp: Tỷ tỷ).

Về phần mình, đại diện của Van Fu cho biết, tổng kế hoạch thu nhập hợp nhất năm 2020 là 2.002 tỷ USD, sau thuế là 302 tỷ USD. Doanh thu này đến từ các dự án như Tere – En Han, Granger Palace – Jiang và Project và The Terra – Ha-Nam. Đồng thời, các căn hộ phục vụ Oakwood Residence Hà Nội cũng sẽ đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của VIP vào năm 2020.

Trong năm kế hoạch kinh doanh và sản phẩm. Đến năm 2020, các VPI như Bin Nih, Hai Fong, Tui-Hue, Kang To, Hồ Chí Minh City Theo đó, sẽ hoàn thành một số dự án BT cân bằng tại thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành các kế hoạch cho địa phương Bình, Côn Khuong, Trung Vân và Yên Phong. … sẽ xác nhận theo dòng thời gian chấp nhận được.

Vào năm 2020 Trả lời câu hỏi của các bên liên quan về kế hoạch kinh doanh vào năm 2020, các cổ đông tại đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch Van Fu nói với Noon Tong, cho biết định nghĩa Co-19 là một thách thức và cơ hội cho toàn bộ nền kinh tế. Đặc biệt là bất động sản. Một khi căn bệnh đã được kiểm soát, thị trường sẽ trở lại mạnh mẽ, biến rủi ro thành cơ hội.

Đối với Van Fu, ông Tong cho biết Van Fu giữ tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng hóa và dịch vụ kỷ lục trong quý đầu tiên, mặc dù có những vấn đề kỷ lục trong quý đầu tiên. có thể Đến năm 2020, lợi nhuận sau thuế sẽ tăng lên 2,3 tỷ đồng cùng lúc, với mức tăng trưởng 9%. có thể Từ năm 2040 đến 2020, công ty sẽ tiếp tục đưa ra thị trường một nguồn cung hàng hóa lớn trong giai đoạn từ 240-3-3. Theo Tony, đây là một sự khác biệt lớn trong Van P so với kinh doanh bất động sản hiện tại.

“Trong tương lai, để theo kịp sự phát triển của toàn bộ thị trường bất động sản, Van Fu sẽ xây dựng lại sản phẩm của mình thông qua các dự án hợp tác với các dự án đầu tư và các thành phố đầu tư lớn … và sẽ tiếp tục thu hút sự nhạy bén trong kinh doanh tại các thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Ông Tôn nói.

Van Fu nói rằng Ngân hàng Đất đai đã mở rộng gần đây và họ đang xem xét chuyển sang Bộ phận Bất động sản để đối mặt với câu hỏi về một số cổ đông tiềm năng của phát triển bất động sản. Hướng đi của công ty sẽ là bất động sản đô thị và nhà ở. Trong quá trình lọc nước ngầm, công ty đã nhận ra rằng có nhiều nơi tốt cho khách du lịch và đây là một cơ hội. Công ty có thể hợp tác với các doanh nghiệp khác để thực hiện dự án. Tuy nhiên, bất động sản và nhà ở vẫn là hướng.

Tiếp tục cập nhật!