Làm thế nào để được miễn khoản tiền thuế thu nhập cá nhân lên đến vài chục triệu đồng khi bán nhà?

0
33

Điểm A, Điều 2 Điều 65/3 (Điều 4) quy định rằng các cá nhân có quyền sở hữu và sử dụng đất hoặc đất của họ trong trường hợp được miễn thuế đầu tiên. Nhà ở (vấn đề nhà ở hoặc xây dựng liên quan đến nó). Điểm B Điều 3 Thông tư 111/2013 / TT-BTC cung cấp hướng dẫn sau: Việc xác định quyền sở hữu nhà ở và quyền nhà ở được dựa trên giấy chứng nhận sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Tài sản khác liên quan đến đất

Điểm B, Điều 2 Điều 65/13 (Điều 4) Điều 4 Điều 6 Điều 6 Điều 6 tiểu mục 4 (Điều 5 / Điều 4/4) (CD-C-C) – Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân phải có ít nhất 183 ngày quyền sở hữu và sử dụng nhà ở và chỗ ở.

Có hai vấn đề về miễn thuế TNCN khi chuyển nhượng đất và nhà ở theo quy định tại Thông tư 111/13 / TT-BTC.

Cụ thể, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm nhà ở tương lai, hoạt động xây dựng theo luật bất động sản trong tương lai) giữa vợ hoặc chồng; Một người mẹ và người mẹ có một người cha tự nhiên; Cha nuôi và mẹ nuôi; Anh rể, bố vợ và con rể, bố vợ, bố vợ và bố vợ, ông nội, cháu chắt; Ông bà, ông bà có cháu, Dành cho nhau anh chị em … Không có thuế TNCN.

Để xin miễn thuế trong trường hợp này, tổ chức phát hành và đại diện của người đó phải đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với sổ đăng ký gia đình, hoặc nếu gia đình được trả tiền, chứng nhận địa phương có thể được thêm vào đơn đăng ký. Yêu cầu miễn thuế.

Trường hợp thứ hai là nếu bên nhận chỉ có một nhà và quyền sở hữu đất ở Việt Nam thì việc chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tư nhân là như nhau. NAM …. Họ cũng không có thuế TNCN.

Luật quy định rõ rằng, để được miễn PIP khi bán nhà, chủ nhà phải tuân thủ 3 điều kiện: chỉ có QSH về nhà ở hoặc sử dụng nhà ở tại thời điểm chuyển nhượng; Toàn bộ ngôi nhà và nơi cư trú phải được chuyển nhượng.

Theo đó, người phát phải thực hiện các thủ tục bổ sung để đảm bảo rằng chỉ có một nhà có 183 ngày. Cách tiếp cận này thường được dành riêng cho một ngôi nhà duy nhất và tác giả chịu trách nhiệm hoàn toàn cho lời khai, và dưới đây được công bố bởi chính quyền địa phương.

Mặc dù các quy tắc rất khác nhau, nhưng trên thực tế, đó là một hành trình khó khăn để mọi người được miễn thuế thu nhập cá nhân khi họ bán một căn nhà. Bởi vì họ phải tiếp tục làm theo các thủ tục phức tạp, họ cần phải để lại nhiều và nhấp vào ngôn ngữ để trả thuế công bằng.

Chẳng mấy chốc, Lan và chồng quyết định bán căn nhà của Hà Nội ở Đông Anh để mua một căn hộ trong buổi nói chuyện của Yang. Sau khi hoàn thành quá trình viết bài với gian hàng, bà La đưa bác sĩ đến huyện để khai báo và nộp thuế cho Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện. Lana đã hỏi người nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường, và cô đã giới thiệu nó với sở thuế của quận.

Trong bộ phận thuế, ông Lane tiếp tục thuê một nhân viên thuế để cam kết với các quan chức nhà nước, trong đó nêu rõ: Ngôi nhà để nộp hồ sơ trong hồ sơ là ngôi nhà duy nhất. Nhiều người có quyền sử dụng nhà ở tối đa 183 ngày tại thời điểm chuyển nhượng và tuyên bố sẽ chuyển nhượng tất cả nhà và nhà. Hồ sơ đính kèm chứa sổ đăng ký nhà, giấy chứng nhận sử dụng đất có công chứng và thực hiện các thủ tục xóa thuế TNCN.

Nhưng Lance đã có thể xác nhận nội dung trên và gửi nó cho C.C. Tuy nhiên, họ không xác nhận cô ở đây và cô và chồng đã xác nhận rằng có những người trong cộng đồng và họ là thường trú nhân ở đây, nhưng nội dung trên được xác định là không chính đáng. Bạn biết bạn không có nhà hay nhà …

Trường hợp Lan là một ví dụ kinh điển, trên thực tế có rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh tương tự. Vùng đất không có luật đặc biệt cho đến nay, vì quyền sở hữu duy nhất không có. Do đó, tùy thuộc vào hoàn cảnh địa phương, cục thuế có những yêu cầu khác nhau, đôi khi người nộp thuế tình nguyện.