Lập đoàn kiểm tra hàng loạt chung cư ở Hà Nội

0
31

Sở Xây dựng Hà Nội đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra chính phủ về việc sử dụng và sử dụng căn hộ trong thành phố.

người đầu tiên
Hà Nội đã thành lập một đoàn giám sát việc quản lý nhiều căn hộ cũ trong khu vực.

Sở Xây dựng Hà Nội đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra của chính phủ về việc quản lý và sử dụng các tòa nhà chung cư trong thành phố.

Đội điều tra được dẫn dắt bởi Hanong Chi Dong, phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, và bao gồm 12 thành viên của Cục Quản lý Thị trường Nhà đất và Bất động sản.

Mục đích của cuộc điều tra này là để giải thích những hạn chế và vấn đề cần tránh; Xác định nguyên nhân và trách nhiệm để nhanh chóng khắc phục, chỉ đạo và khắc phục các khiếm khuyết và khiếm khuyết trong việc quản lý, vận hành và sử dụng nhà chung cư trong thành phố.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiến hành điều tra tại huyện trong quý II năm 2020: Long Bay, Nam To Lyme, North to Lome, Hing, Tan N, Kayo, IDD, Dong Da, Tai Ho, a. Bà Ting, Hugh Manna và Tah Tri

Sau đó, đến năm 2020, trong quý thứ ba và thứ tư, nó sẽ được đánh dấu tại các thành phố như GHM La, Hui Du, Chung Mai, Tah Oi, Me Lin, Dan Huang và Coke.

Danh sách các nhà đầu tư không tuân theo các quy tắc về quản lý và sử dụng các tòa nhà chung cư sẽ được công khai trên các phương tiện truyền thông.

Theo thống kê mới, T.P. Hano hiện có khoảng 2.600 căn hộ, chiếm 58% tổng số căn hộ trên cả nước, bao gồm 1.580 căn hộ cũ, 845 căn hộ thương mại và 174 căn hộ định cư. Đặc biệt, có 86 tranh chấp ảnh hưởng đến hệ thống xã hội và an ninh. Xung đột chính là việc quản lý và sử dụng quỹ bảo trì căn hộ, với một số nhà đầu tư cố tình nắm giữ các khoản tiền chưa được chuyển đến ban quản lý tòa nhà, ảnh hưởng đến nhu cầu của cư dân..

Để khay