Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021

0
6

Phạm vi của kế hoạch bao gồm toàn bộ khu vực Bon Nun, tổng cộng 822,71 km2. , Phong Fong, K. VoY, Tuấn Tuh, Guia Bin, và Luangg Tai Tai).

Quy hoạch vùng là một nền tảng khoa học và công cụ pháp lý quan trọng cho việc sử dụng lãnh đạo, lãnh đạo, quản lý, điều phối, hoạch định chính sách và sáng tạo. Phát triển: Nó là cơ sở để phát triển và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và chiến lược đầu tư ở tỉnh Boca-Ni.

Phó Thủ tướng đảm bảo rằng kế hoạch này tuân thủ các quy định của Đạo luật Kế hoạch 2050 2017, thiết lập sự phê chuẩn của Chính phủ Nhà nước Bon Ni vào năm 2021-2030. Trình nó cho các cơ quan thích hợp để phê duyệt theo pháp luật.

trẻ em

Báo chí nhân dân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here