Thủ tướng ủng hộ TP.HCM lập thành phố phía Đông

0
35

Theo các nhà lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm tới sẽ có ba lợi ích ở ba quận. Bộ đôi Tuque, đặc biệt là Quận 9, là một khu công nghệ cao, Tu-Du là một trường đại học đào tạo và nghiên cứu khoa học với 15 trường đại học với hơn 100.000 sinh viên và Quận 2 là một trung tâm tài chính.

Khu đô thị sáng tạo phía đông rộng hơn 21.000ha với 1.000.000 người, chiếm 30% GDP của Thành phố Hồ Chí Minh, tương đương với tổng sản phẩm quốc nội của đất nước.

Nhu cầu trước mắt của Tổng thư ký Đảng Thành phố Chi Chi Minh, Neiman Tianhan, là hợp nhất ba phường để thành lập thành phố phía đông của Chi Chi. Nếu được thiết lập, đây là sự kết hợp giữa “nền kinh tế” và “GDP” ở nhiều tiểu bang khác.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng được xây dựng dựa trên giá trị của 2, 9 và cho ba hợp chất, Dự án Thành phố Đông Hồ Chí Minh (Thành phố Hồ Hồ Min). Dự kiến ​​sẽ được tổ chức trong vùng tự nhiên dài 211 km sau khi thành lập thành phố Hồ Chí Minh, phía đông thành phố Hồ Chí Minh.2. Theo tiêu chuẩn, dân số Đông Hồ Chí Minh là hơn 779,98% và môi trường tự nhiên vượt quá 141%.

Khu vực này có 6 hoạt động, trước đó đã giành giải nhất trong Cuộc thi quy hoạch đô thị sáng tạo phía đông tại thành phố Hồ Chí Minh ở phía đông.

Đây là Tut Tum Construction để trở thành một Trung tâm Công nghệ và Tiền bạc Quốc tế, thành lập một trung tâm thể thao và y tế achach chiec, xây dựng một trung tâm kỹ thuật công nghệ cao, thành lập Trung tâm Công nghệ Giáo dục Chi Chi Middeo, thành lập Trung tâm Công nghệ Sinh thái Tomo trong tương lai, Xây dựng Trường Thơ (chuyển đổi một cảng hiện có thành một khu đô thị mới).

Để thực hiện ý tưởng này, Công ty Sasuke (người chiến thắng giải thưởng đầu tiên) đã đề xuất phát triển một cơ quan phát triển đô thị mới dựa trên mô hình của công ty chịu trách nhiệm phát triển dự án. Ngoài ra, theo ví dụ của chính quyền đô thị để phối hợp phát triển, ba quận (quận 2, 9 và T) trong khu vực nên được tổ chức thành một cơ quan quản lý.

Cuối tháng 4 năm 2020, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập một ban chỉ đạo để xây dựng không gian đô thị sáng tạo, chất lượng cao ở các thành phố 2, 9 và Tu Dou. Ban chỉ đạo có 22 thành viên do chủ tịch thành phố, ông Ningong Tong Fong làm chủ tịch.

Nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm xây dựng một nghiên cứu về kế hoạch phát triển tổng thể của East Creative Urban Development, phát triển các chiến lược phát triển nền kinh tế tri thức, phát triển các chương trình kêu gọi đầu tư và trao quyền cho mọi người sống và làm việc, và thực hiện các chính sách, giải pháp và nguồn lực để thực hiện kế hoạch và phát triển đô thị này. Học tập

Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm tiến hành cải cách hành chính, khôi phục chính quyền khu vực và điều phối quá trình phối hợp giữa 3 phường (Quận 2, 9 và T). Một nhiệm vụ khác là nghiên cứu những kinh nghiệm thu được bằng cách phát triển các chiến lược, chính sách và giải pháp để phát triển hệ sinh thái, cải thiện khả năng cạnh tranh của các thành phố và tạo vốn cho đổi mới. Thành lập công cụ quản trị thành phố phía đông

Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Giang Học đã ủng hộ việc sáp nhập ba tỉnh miền Đông. “Sau khi thành lập, họ sẽ thảo luận về ý nghĩa của cái tên”, ông nói và thêm rằng thủ tướng đã chỉ định Bộ Tư pháp để thực hiện thành phố Hồ Chí Minh.