TP Hồ Chí Minh tổ chức đấu giá thêm 4 lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

0
11

Một giá thầu để mua 4.000 feet vuông 30.000 m2 đất ở thành phố mới của Tirum (Quận 2) đã được mua bởi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch thêm 4 căn nhà trong khu vực do đấu giá mới
Khu đô thị mới đã được quy hoạch từ năm 1996 và nằm trên 930a phía đông sông Sagonal.

Cụ thể, đó là một khu đất có các dấu 3 – 5 (rộng 6.446m2), 3 – 8 (rộng 8,568,1m2), 3 – 9 (rộng 5,009,1m2) và 3 – 12 (rộng 10,059,7m2). Chức năng số 3 trong khu đô thị mới của Trim, Anna Kahn, Woreda 2

Theo đó, mục đích của việc sử dụng đất là sống ở khu vực thành thị (môi trường nhà ở tích hợp với các dịch vụ thương mại). Sử dụng đất là một chính phủ phân loại đất với việc thu phí sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày quyết định trao giải đấu giá. Những người mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất có thể sử dụng đất trong thời gian dài hơn và ổn định hơn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định giá dự thầu ban đầu. Trung tâm phát triển quỹ đất đô thị tổ chức thực hiện và giám sát quá trình đấu thầu.

Chỉ vài ngày trước, Ủy ban Nhân dân Thành phố Min Chi Minh đã thông báo rằng đó là số 3 và số 5 trên lãnh thổ 5,009,1m2. 4) đã quyết định ghi lại chi tiết sử dụng đất trong chương trình quy hoạch của mình. Ở phía bắc đến Time (Quận Anna Kahh, Quận 2).

Vùng đất này cũng có thời hạn sử dụng 50 năm với mục đích cho các tòa nhà chung cư, chẳng hạn như đất đô thị, sử dụng thương mại và mục đích dịch vụ.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ định Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hồ Chí Minh để quản lý và quản lý hồ sơ dự thầu sử dụng đất, và chịu trách nhiệm đấu thầu. Các lô đất theo trình tự và thủ tục thích hợp theo quy định của pháp luật.