Trường hợp nào nhà đất không có sổ đỏ vẫn được bồi thường

0
7

Khi đất được phục hồi cho mục đích quốc phòng và an ninh, người sử dụng đất sẽ được bồi thường cho đất và sử dụng công cộng, ngay cả khi không có giấy chứng nhận.

Nếu không có chứng chỉ có sẵn, nó đủ điều kiện để xác minh.

Gia đình và cá nhân nhận đất theo Điều 75 của Luật Đất đai 2013, sẽ được bồi thường nếu họ đáp ứng các điều kiện để nhận đất mà không cần giấy chứng nhận hoàn trả của chính phủ. Tiền thuê hàng năm là một khu đất được cho thuê, đủ điều kiện theo Luật đất đai 2013 nhưng chưa được đưa ra.

Điều kiện sử dụng đất nông nghiệp trước ngày 1 tháng 7 năm 2004

Theo Điều 34 của Điều 77 của Luật đất đai 2013, Trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, người sử dụng đất được sử dụng cho đất nông nghiệp là những cá nhân trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp hoặc không có chứng nhận. Hoặc mức bồi thường thực tế đối với đất được sử dụng không đủ điều kiện chứng nhận theo Luật Đất đai 2013, mức độ bồi thường sẽ không vượt quá giao đất nông nghiệp.

Nếu nhà và đất không có sổ đỏ, họ vẫn sẽ được bồi thường - Ảnh 1


Trong trường hợp bồi thường nhà ở

Điều 5 của Luật đất đai năm 2013, Điều 5 / quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại tài sản khi bị thu hồi đất.

Khi đất bị bỏ trống, chủ sở hữu tài sản hợp pháp liên quan đến tài sản bị mất được bồi thường.

Trong trường hợp của chính phủ, chủ nhà được bồi thường nếu đáp ứng hai điều kiện sau: Những ngôi nhà thuộc sở hữu hợp pháp và có tài sản bị thiệt hại.

Do đó, nếu nhà không có chứng chỉ là nguồn lực hợp pháp, họ vẫn sẽ được bồi thường. Nếu không có giấy chứng nhận, ngôi nhà phải được xây dựng theo quy định.

Đối với các thành phố, cần có các điều kiện sau: Xây dựng cần có phê duyệt, xây dựng trước khi thu hồi đất, phát triển đất trên đất đô thị (cho mục đích sử dụng đất). Hoặc tài sản hợp pháp khác.

Nhà ở nông thôn, không nằm trong khu vực được bảo vệ, về mặt lịch sử là tài sản được xây dựng trên đất, trước khi nhận được thông báo thu hồi, và về tài chính hoặc tài sản. Sản phẩm hợp pháp khác /

Theo PV

Viv